Werken vanuit de leervragen van de kinderen

Van moetivatie naar motivatie is een inspirerend filmpje over het motiveren van leerlingen en sluit goed aan op deze les: https://www.youtube.com/watch?v=jiqXhIuNmuI

Mindmappen met kleuters

Ga aan de slag met de app iMindmap kids: https://meestersander.nl/2018/01/28/tip-van-meester-sander-maak-een-digitale-mindmap-met-de-app-imindmap-kids/

[Video] Juf Ragna leert haar kleuters Mindmappenhttps://www.youtube.com/watch?v=h1MT0xNOh6Y&feature=emb_title

Uitlegvideo Ayoa Mindmap tool: https://www.youtube.com/watch?v=k7ZOBuHw7Ts

Voorbeeld: Thema Treinen

Tijdens de afsluiting van het thema mochten de kinderen in onze trein plaatsnemen met hun ouders en hebben wij tekeningen gemaakt met de antwoorden op onze leervragen.

Leerdoelen koppelen aan de belevingswereld van de kinderen

Leerlijnen

Op deze website vind je inhoudskaarten met daarop een uitwerking van de doelen voor het jonge kind:

https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/doelen-jonge-kind/

Doelenkaarten

Kleuteruniversiteit: https://www.kleuteruniversiteit.nl/winkel/kleuteruniversiteit-lesdoelkaarten-2020/

Spelscript

Een Spelscript kan kinderen helpen om het spel zo te spelen zoals jullie hebben afgesproken. Bespreek dit ook uitgebreid met de kinderen tijdens de kring en speel mee in de klas. 

Voeg eventueel ook rollenkaarten toe. Hieronder een voorbeeld van Aliexpress.

Meer inspiratie:

Een blog op Kleuteruniversiteit over het spelen in hoeken: https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/01/inspiratieblog-vier-tips-voor-beter-hoekenspel/ 

Op Leraar24 is een interessante video te vinden over spelscripts: https://www.leraar24.nl/423702/hoe-je-met-een-spelscript-het-rollenspel-van-kleuters-stimuleert/

Hoekenkaarten van Kleuteruniversiteit: https://www.kleuteruniversiteit.nl/winkel/kleuteruniversiteit-hoekenkaarten/

Artikel van juf Anke in PraxisBulletin: https://jufanke.nl/Werkbladen/Artikel%20Spelen%20in%20de%20spelhoek.pdf

Actieve werkbladen

Actiebladen Kleuteruniversiteit: https://www.kleuteruniversiteit.nl/?s=actiebladen&post_type=product

Op dit Pinterest bord verzamel ik actieve werkbladen die je (gratis) kunt downloaden: https://nl.pinterest.com/sandergordijn/werkbladen-actief/

Canva for education

Wil jij zelf eenvoudig een actie werkblad maken? Dan kun je dit doen in Canva. In deze video leg ik je uit hoe Canva werkt: https://www.youtube.com/watch?v=OVbGCRDTxNc

Aanmelden bij Canva for education kan hier: https://www.canva.com/nl_nl/onderwijs/

Kindgesprekken

Uitleg Kindgesprekken voeren:

Om ieder kind individueel recht te doen heb ik de afgelopen vijf jaar gesprekken gevoerd met de kinderen erbij.

Deze kindgesprekken zijn geweldig om te voeren. Ik geloof in het vormen van een driehoek. Ouders, leerkrachten en kind. Samen maak je het mogelijk dat het kind kan en mag leren. Uiteraard zijn er ook dingen die je zonder kind bespreekt, maar de standaard is dat het kind bij het gesprek aanwezig is.

Het voorbereiden van zo’n gesprek is niet heel anders dan de voorbereiding van een ander gesprek. Ik schrijf op wat ik wil vertellen over de ontwikkeling van het kind. Ik kijk terug op de afgelopen periode en geef aan wat mijn observaties waren. Daarnaast kijk ik naar de leerdoelen die het kind heeft behaald.

Het gesprek start met de talentcirkel voor het jonge kind. Deze cirkel staat vol met pictogrammen om het kind te helpen om het gesprek te starten. De pictogrammen geven doelen weer waar wij aan werken. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om te leren knippen, kleuren, bouwen, tellen of het volgen van de Kanjertraining.

Het kind krijgt vier kleuren potloden. De kleuren hebben de volgende betekenis:

Geel: Dit is mijn favoriet.

Rood: Ik wil dit oefenen

Oranje: Ik kan het nog niet zo goed.

Groen: Ik kan het goed.

Het kind mag meerdere pictogrammen een kleur geven en gaat daarover met de leerkracht in gesprek. Uiteraard kan het ook met een bepaalde kleur een tekening maken van iets wat past bij deze uitspraken. Natuurlijk gaan kinderen hier heel verschillend mee om. Een kind die dit voor het eerst doet, vindt het nog erg spannend en zegt misschien weinig tijdens het gesprek. Maar wij willen graag met het kind over de ontwikkeling praten en daarbij ervoor zorgen dat het kind zich kan uiten. Veel kinderen kunnen wel een cirkel zetten of iets tekenen. Hierdoor hebben ze toch inbreng.

Het mooiste vind ik dat kinderen vaak precies aangeven waar ze nog niet goed in zijn en dat dit overeenkomt met de aandachtspunten die ik heb opgeschreven. Dit zag je in het voorbeeld tijdens het begin van deze les. Maar het is ook prettig om te zien dat ouders en kinderen het fijn vinden om samen een gesprek te voeren. We maken een plan van aanpak voor de leerdoelen die nu aan bod gaan komen. Hier kan ik ook weer eenvoudig naar verwijzen op de maandagochtend tijdens het plannen van de taken.

Meer achtergrondinformatie over kindgesprekken voeren: