Bij MeesterSander.nl vinden we het belangrijk dat we een goede service geven, ook na het plaatsen en ontvangen van een bestelling. Heb je daarom bij ons een product gekocht dat niet voldoet of defect is, dan zorgen wij voor een reparatie of vervangend product.  

Herroepingsrecht
Je hebt een wettelijke bedenktermijn van 14 (kalender)dagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze periode kun je, zonder opgaaf van redenen, de aankoop ontbinden: het zogeheten herroepingsrecht (ontbindingsrecht). 

Uitzondering herroepingsrecht
Producten die op maat gemaakt worden, komen volgens artikel 10, lid 6 van de algemene voorwaarden en artikel 7:46d lid 4 van het algemeen burgerlijk wetboek niet in aanmerking voor herroeping of retourneren vanwege het gepersonaliseerde aspect.http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/46d.html

Procedure retourneren
Meld binnen 14 (kalender)dagen na ontvangst van de bestelling via email (Sander@meestersander.nl) dat je een product wilt retourneren. Benoem hierin minimaal jouw naam, adres, bestelnummer en het product / de producten die je wilt retourneren. Je ontvangt een bevestiging dat je een product / producten wilt retourneren.

Het betaalde bedrag van het geretourneerde product plus eventuele verzendkosten en /of betalingskosten wordt binnen 14 (kalender)dagen na ontbinding op het bij ons bekende rekeningnummer (terug) gestort. Verzendkosten voor het retourneren zijn voor kosten van de koper en worden niet vergoed. In het geval producten beschadigd worden geretourneerd, kan MeesterSander.nl kosten berekenen voor herstel of vervanging hiervan. 

Klachtenprocedure

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Mailen kan naar Sander@meestersander.nl